κτῆται


κτῆται
κτάομαι
procure for oneself
pres subj mp 3rd sg (doric)
κτάομαι
procure for oneself
pres ind mp 3rd sg (doric)
κτάομαι
procure for oneself
pres subj mp 3rd sg (ionic)
κτάομαι
procure for oneself
pres ind mp 3rd sg (doric ionic aeolic)
κτέομαι
procure for oneself
pres subj mp 3rd sg
κτέομαι
procure for oneself
pres ind mp 3rd sg (doric aeolic)
κτείνω
kill
aor subj mid 3rd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.